reset size mute speaker contrast

Hoe bouw je de beste brug naar de brugklas?

Het is misschien wel het meest bepalende moment voor de toekomst van iedere kind: overgaan naar het voortgezet onderwijs. In Leeuwarden werken basisscholen en het voortgezet onderwijs steeds meer samen bij deze stap. Dat helpt om iedere leerling op die school terecht te laten komen die het beste past bij zijn of haar talent.

Een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een kind is het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Maar net zo belangrijk is: hoe zorgen we ervoor dat die verandering voor ieder kind zo soepel mogelijk verloopt?

Annemieke Huiskamp van scholenkoepel PCBO streeft samen met collega’s van de andere koepels naar dat ieder kind het schooladvies krijgt waarmee het later de beste kansen krijgt. Welk advies geef je wanneer je weet dat de thuissituatie van een kind niet zo stabiel is? Of wanneer er niemand is die je kan helpen met huiswerk? “In grote delen van Friesland zijn we nog altijd terughoudend met het schooladvies”, zegt Huiskamp. “Terwijl het schooladvies heel bepalend is voor de rest van je leven.”

Kijk wat het beste werkt

“Soms krijgt een kind een lager advies, terwijl het niet hoeft”, vertelt Huiskamp. “Bekijk samen wat het beste werkt in de leefwereld van ieder kind.” Op de Plus-IKC’s in Leeuwarden Oost wordt bijvoorbeeld al veel aandacht gegeven aan lezen. Maar ook de huiswerkbegeleiding voor beginnende middelbare scholieren die Humanitas in Leeuwarden Oost organiseert, geeft ondersteuning.

Een werkgroep met mensen van de grote scholenkoepels (inmiddels doen alle koepels in de gemeente Leeuwarden mee) steken daarom de koppen bij elkaar. Dat leidde kort geleden, op 12 oktober, tot een eerste gezamenlijke PO/VO-middag van de vijf koepels in de stad: Proloog, PCBO, BMS, Piter Jelles en Comenius.

Passend advies geven

Samen met Huiskamp maakt Astrid Jorna, directeur van IKC Franciscus, deel uit van die groep collega’s. In de afgelopen jaren is daar al veel bereikt. “Het is inmiddels normaal dat je als leerkracht van groep 8 en een docent van de middelbare school in gesprek gaat”, zegt Jorna. “We werken nu veel meer vanuit hetzelfde uitgangspunt. Vanuit de vraag: wat is de juiste plek voor dit kind? We hebben bijvoorbeeld nu één aanmeldingsprocedure voor alle scholen. Dit was best een operatie, maar een belangrijke stap voor die soepele overgang: de doorgaande leerlijn zoals dat in onderwijstaal heet.”

Dezelfde taal

“De vraag: hoe richten we het onderwijs zo in dat het de leerlingen helpt, leeft bij leerkrachten. Dat was ook heel goed te merken op de PO/VO-middag, vertelt Huiskamp. “Die middag is er gekomen omdat er veel vraag naar verbinding was. Er zat heel veel energie.” Symbolisch liep de kinderburgemeester samen met de kinderen uit groep 8 over een brug naar de ‘brugklas’. Vervolgens sprak socioloog Jelle Sijtsema over de ontwikkeling van het tienerbrein.

“Maar zeker zo belangrijk was: we hebben contacten gelegd, telefoonnummers uitgewisseld, en onze samenwerking zichtbaar gemaakt”, zegt José Lemke, directeur voor IKC EigenWijs. Daarom komt de middag volgend jaar zeker terug. Want dat er nog genoeg te verbeteren is, staat vast.